DEN BOSCH - Het aantal Brabantse kinderen dat alcohol drinkt is in de afgelopen vier jaar afgenomen.

Van de Brabantse jeugd tussen 12 en 19 jaar drinkt 44 procent tegenover 54 procent in 2003, blijkt uit een enquête van de drie GGD's in de provincie onder elfduizend jongeren.

Vooral onder de jongste deelnemers (tot en met 14 jaar) zijn er minder drinkers (15 in plaats van 30 procent).

Gezonder

De GGD's concluderen dat de jeugd gezonder is gaan leven. Het percentage rokers nam af en er zijn meer jongeren lid van een sportvereniging. De toename van overgewicht is gestopt en het aantal kinderen dat onveilig vrijt is ook gelijk gebleven.

Desondanks is de GGD nog steeds bezorgd omdat de jeugd nog steeds te ongezond leeft. "De aandacht voor dit gedrag moet blijven'', aldus een verklaring maandag naar aanleiding van de onderzoeksresultaten.