MÜNSTER - De filosofische faculteit van de universiteit van Münster verleent oud-premier Kok een eredoctoraat. De PvdA'er valt die eer te beurt wegens zijn "grote verdiensten voor de Nederlands-Duitse betrekkingen en voor het aanzien van Nederland in het buitenland." Dat heeft de Duitse universiteit donderdag bekendgemaakt.

Kok zal zijn eredoctoraat 10 december in ontvangst nemen. Volgens de Duitsers maakte Kok kort na zijn benoeming tot minister-president in 1994 met zijn bezoek aan bondskanselier Kohl duidelijk dat hij een betere relatie tussen Duitsland en Nederland belangrijk vond.

Behalve met Kohl bouwde Kok ook met de huidige bondskanselier Schröder en de premiers Rau en Clement van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, waarin Münster ligt, goede contacten op. De universiteit constateert dat de verhouding tussen Koks voorganger Lubbers en Kohl veel slechter was. De universiteit spreekt over een 'Wende' in de Duits-Nederlandse verhoudingen, nadat Kohl in 1995 een succesvol bezoek aan Nederland had gebracht.

Duitslandbeleid

Onder leiding van Kok kwam volgens de universiteit ook het zogenoemde Duitslandbeleid voor het hoger onderwijs in Nederland van de grond. Dat leidde niet alleen tot meer wetenschappelijk onderzoek naar Duitsland en naar de Nederlands-Duitse betrekkingen maar bijvoorbeeld ook tot de oprichting van het Duitsland Instituut in Amsterdam.

De universiteit prijst verder de succesvolle aanpak van de werkloosheid onder de twee paarse kabinetten (1994-2002). "Aldus was Kok de verpersoonlijking van het zogenoemde poldermodel dat aan de basis stond van het dutch miracle op economisch gebied van de jaren negentig", meldde de universiteit donderdag.