DEN HAAG - Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie wil meer mannen aanpakken die hun vrouw of kinderen in hun land van herkomst hebben gedumpt.

Politie en justitie stuiten nu vaak op juridische beperkingen in deze meestal lastige zaken.

Maar Albayrak wil er meer werk van maken om aan te geven dat de praktijken onacceptabel zijn. De bewindsvrouw zei dat woensdag in een overleg met de Tweede Kamer, die blij was met haar toezegging.

Nadat een achtergelaten slachtoffer is geholpen, moet het onderzoek volgens Albayrak worden voortgezet om mogelijke bewijzen tegen de dader te verzamelen. Dat gebeurt nu veel te weinig, erkende ze.

Partner

Albayrak hoopt dat door de vernieuwde aanpak meer mannen strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Ook bekijkt ze of in het nieuwe migratiebeleid aanknopingspunten zijn om te voorkomen dat daders diverse malen een partner uit het buitenland laten overkomen nadat ze een eerdere partner hebben mishandeld of gedumpt.

De staatssecretaris gaat ook na of het klopt dat alleen al in Marokko jaarlijks tientallen en mogelijk ruim honderd kinderen tegen hun zin worden achtergelaten, zoals de Stichting Steunpunt Remigranten schat. Het gaat om kinderen die worden achtergelaten om te worden uitgehuwelijkt of om te voorkomen dat ze 'te westers' worden.

Wedertoelating

Voor Albayrak is een en ander reden om het huidige beleid van 'wedertoelating' van achtergelaten kinderen opnieuw tegen het licht te houden en waar nodig te actualiseren, omdat het nu onoverzichtelijk is.

Ze wil de uitgangspunten wel handhaven. Een daarvan is dat bij langdurig verblijf in Nederland op jonge leeftijd een band met ons land wordt aangenomen.

Dat geldt nu onder meer voor betrokkenen die vanaf hun vierde langer dan tien jaar legaal in ons land hebben gewoond en voor hun 23e een verzoek tot wedertoelating doen. Albayrak gaat bekijken of die criteria moeten worden aangepast.