HILVERSUM - De publieke omroepen willen Canal Digitaal kopen, onderdeel van de Franse betaaltelevisiezender Canal+. Zij willen dat doen samen met commerciële televisiestations als SBS en de Holland Media Groep en de radiozenders, waaronder de Wereldomroep. Met een gezamenlijk consortium kunnen de transmissiekosten via de satelliet voor alle deelnemers omlaag.

Dat heeft Joop Daalmeijer, netcoördinator bij Nederland 2, namens Publieke Omroep donderdag gezegd. Bovendien zijn de televisie- en radiostations niet langer afhankelijk van anderen, als het consortium erin slaagt Canal Digitaal te kopen van de huidige eigenaar, het Franse amusementsconcern Vivendi Universal. "Dan kunnen we de toekomst zelf bepalen".

De televisiekijker die de signalen van de satelliet ontvangt, krijgt meer zekerheid. "Voor de commerciële omroepen geldt dat sterker omdat zij geen landzenders hebben. Hun signalen zijn uitsluitend via de satelliet te ontvangen." Verder noemt Daalmeijer de hogere kwaliteit van digitale signalen.

Daalmeijer laat momenteel onderzoeken wat de voordelen zijn om Canal Digitaal zelf te exploiteren. "We hebben met Canal Digitaal nu een contract voor de verspreiding van de signalen van Nederland , 2 en 3. Dat loopt over tweeëneenhalf jaar af."

De transmissiekosten zouden alle partijen die in het consortium meedoen, naar rato van het gebruik verdelen. Dat moet zonder winstoogmerk gebeuren. Voorop staat dat het gebruikersplatform voor iedere partij profijtelijk moet zijn, stelt Daalmeijer. De kostenreductie voor de publieke omroepen schat hij op 10 tot 20 procent.

Publieke Omroep, die diverse partijen heeft gepolst, gaat de komende weken een ondernemingsplan in elkaar zetten. Daarmee gaat Publieke Omroep opnieuw de afzonderlijke partijen langs.