DEN HAAG - De veiligheidsregio Kennemerland, waar ook de luchthaven Schiphol onder valt, is goed in staat rampen te bestrijden.

Dat concludeert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) op basis van een oefening die in maart is gehouden.

Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft de uitkomsten naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze is blij met de snelle ontwikkeling van de regio.

Uit een meting die eind december 2006 werd gehouden, bleek dat de regio zelfs een kleinschalige ramp nog niet aankon. Inmiddels is "de basis van de rampenbestrijdingsorganisatie aanwezig'', constateert de inspectie.

Informatie

Wel valt er nog het een en ander te verbeteren, zoals de uitwisseling van informatie.

De veiligheidsregio Kennemerland, die sinds begin 2008 verantwoordelijk is voor de rampenbestrijding in de gemeente Haarlemmermeer (inclusief Schiphol), moet voor het einde van het jaar aangeven hoe er invulling wordt gegeven aan de kritiekpunten.

Aan de slag

Dat gaat lukken, want de regio liet woensdag in een reactie weten hiermee direct aan de slag te zijn gegaan. De gemeente Haarlem zet extra mensen en geld in om zich beter te kunnen voorbereiden op rampen en crises.

Voorzitter Theo Weterings van de veiligheidsregio wijst er verder op dat er vanaf begin volgend jaar een gemeenschappelijke meldkamer van ambulance, politie en brandweer is.

"De hulpdiensten kunnen zo optimaal met elkaar samenwerken als het erom spant'', stelt hij.