AMSTERDAM - Krakers hebben in Groningen twee panden in bezit genomen om een groepuitgeprocedeerde asielzoekers onderdak te kunnen bieden. De krakers vinden het'mensonterend' dat de gemeente de asielzoekers zonder pardon op straat zet,aldus Algemeen Dagblad dinsdag.

De voorzieningenrechter wees tot vreugde van de krakers een procedure van deeigenaren van de panden af en besliste dat de actievoerders de bovensteverdieping mogen blijven bezetten. Wannneer de panden zijn voorzien vandoucheruimtes en een aparte woonkamer is getimmerd, mogen de asielzoekers erkomen wonen. Deze verblijven nu nog in kerken of bij vrienden van de krakers.