WILLEMSTAD - De FOL-leider (Frente Obrero Liberashon) AnthonyGodett is niet door de screening van de VeiligheidsdienstNederlandse Antillen (VNA) gekomen. Dat heeft het ANP uitbetrouwbare bronnen in Willemstad vernomen.

Godett was voorgedragen als de nieuwe minister-president van deNederlandse Antillen, maar moest daarvoor, evenals de overigeministerskandidaten worden gescreend. Godett is niet door descreening gekomen door het strafrechtelijk onderzoek dat tegen hemloopt wegens verdenkingen van het aannemen van smeergeld, valsheidin geschrifte en oplichting.

De Nederlandse regering wil niet reageren op de uitslag van descreening voor Godett. Een woordvoerder laat weten dat het eenAntilliaanse zaak is.

Strafrechtelijke onderzoeken

De VNA screent alle kandidaten op eventuele strafrechtelijkeonderzoeken die tegen hen lopen en op mogelijkebelangenverstrengeling. De overige voorgedragen ministers enstaatssecretarissen kwamen wel door de screening.

De Veiligheidsdienst heeft de resultaten van haar onderzoekoverhandigd aan minister-president Etienne Ys. Hij heeft hetrapport doorgestuurd naar gouverneur Frits Goedgedrag. Deze heeftmaandagmiddag direct overleg gevoerd met formateur Ben Komproe. Deuitkomst van dit gesprek is nog niet bekend.

Het onderzoek van de antecedenten van kandidaat-bewindslieden issinds 1995 praktijk op de Nederlandse Antillen. De formateur vanFrente Obrero probeerde de screening bij deze formatie achterwegete laten, maar gouverneur Goedgedrag stak daar vorige week eenstokje voor.