TEHERAN - De Iraanse president Khatami heeft ministervan Justitie ayatollah Shahroudi opdracht gegeven wettelijkestappen te ondernemen tegen de personen die verantwoordelijk zijnvoor de dood van de Iraans-Canadese fotografe Zahra Kazemi. Datheeft het Iraanse persbureau IRNA maandag gemeld.

De Iraanse autoriteiten hadden zondag laten weten dat uit eenregeringsonderzoek is gebleken dat de 54-jarige Kazemi op 10 juliwas overleden aan de gevolgen van een klap tegen haar hoofd.Daardoor had ze hersenletsel en een hersenbloeding opgelopen.

Kazemi was in Iran voor een reportage toen zij op 23 juni werdgearresteerd wegens het fotograferen van de beruchteEvin-gevangenis in Teheran. Ze werd beschuldigd van spionage.

Martelingen

Iran beweerde aanvankelijk dat zij op 12 juli was gestorven aaneen hartaanval. Vorige week gaf de Iraanse vice-president AliAbtahi toe dat de fotografe was overleden als gevolg vanmartelingen.

Iraanse hervormers hebben maandag gesteld dat hetregeringsonderzoek naar de dood van Kazemi niet toereikend was.Verscheidene hervormingsgezinde parlementariërs lieten weten dat ereen nieuw en diepgravender onderzoek moet komen om onder meer aanhet licht te brengen wie voor de dood van de fotografeverantwoordelijk was of waren.

Ook de Canadese regering reageerde lauwtjes op het Iraanseonderzoeksrapport van zondag. Een Canadese regeringswoordvoerderzei dat veel vragen onbeantwoord waren gebleven. De Canadeseregering wil onder meer weten onder welke omstandigheden Kazemi eenklap tegen het hoofd kreeg.