TILBURG - In de Tilburgse wijk De Reeshof heerst groteonvrede over het optreden van politie en gemeente tegenstraatrovers. Bewoners van de wijk verwijten de gemeente en depolitie dat die te weinig doen aan de onveiligheid op deReeshofdijk. Dat zegt voorzitter B. Mulder van het wijkberaad.

Afgelopen vrijdag werd de 18-jarige B. Raaijmakers doodgestokennadat hij bij een straatroof weigerde geld af te staan. Hiervoorzitten vier Tilburgse jongemannen van 18 en 20 vast. Zij wordendinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Een woordvoerder van de gemeente Tilburg zegt dat in de loop vande week gesproken wordt met de ongeruste bewoners. De wijkraad vanDe Reeshof wil dat de Reeshofdijk beter verlicht wordt en dat depolitie meer surveilleert.

Donker fietspad

De Reeshofdijk is een donker fietspad dat voor een groot deeldoor bosgebied gaat. Jongeren nemen dit fietspad als ze richtinghet centrum van Tilburg gaan. De zegsvrouw kon maandagmiddag nietzeggen wat voor maatregelen de gemeente wil nemen om de veiligheidin de wijk te vergroten.

De Tilburgse afdeling van de Jonge Fortuynisten heeftaangekondigd actie te gaan voeren tegen onveiligheid doorstraatroven in Tilburg. Op zondag 27 juli gaan de Fortuynistenhandtekeningen inzamelen op de Reeshofdijk. Ook hangen ze bordenmet de tekst 'Let op: politie doet niks!' De jongerenafdeling vande LPF had de actie al voor de fatale steekpartij aangekondigd.

Raaijmakers fietste volgens de politie vrijdagavond op deReeshofdijk met een vriend en zijn broer. Hier werden ze overvallendoor vier jongemannen op een brommer en een scooter. Er ontstondeen vechtpartij, die uiteindelijk uitmondde in de fatalesteekpartij in de Dalenstraat.