AMSTERDAM - Het aantal files dat is veroorzaakt doorongelukken met vrachtwagens, is de eerste zes maanden van dit jaartoegenomen met 30 procent ten opzichte van dezelfde periode vorigjaar. De VerkeersInformatieDienst (VID) maakte maandag bekend dathet afgelopen half jaar bijna 5 procent van de files werdveroorzaakt door een ongeval met een vrachtwagen.

De laatste paar maanden waren er een paar grote ongevallenwaarbij vrachtwagens waren betrokken, bijvoorbeeld op de A4 bijRoelofarendsveen, op de A12 bij Gouda en, een week geleden, op deA2 bij Eindhoven.

Vanmiddag nog kwamen vermoedelijk twee personen om het leven bij een ernstig ongeval met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde omstreeks half vijf op de rijksweg A58 in de rijrichtingBergen op Zoom. Hoewel de toedracht nog onbekend is, vermoedt depolitie op basis van ooggetuigenverslagen dat devrachtwagenchauffeur de personenwagen wilde inhalen. Daarbij zouhij tegen de wagen zijn gereden en die enkele tientallen metershebben voortgeduwd.

Filedruk

Uit dezelfde cijfers van de VID blijkt dat de A2 bij Everdingenrichting Utrecht niet langer het belangrijkste knelpunt is inNederland. De filedruk nam daar met de helft af, dankzij eenspitsstrook die er is aangelegd. Wel nam de drukte 'stroomafwaarts'toe, zo stonden er meer automobilisten in de file bij Maarssen,Breukelen en Vinkeveen. De A2 bij Everdingen richting Den Bosch isde nieuwe koploper wat betreft congestie.

De eerste zes maanden van 2003 was het op de Nederlandsesnelwegen ruim 4 procent drukker dan in dezelfde periode een jaareerder. Oorzaak was volgens de VID onder meer de zeer drukke maandjanuari, waarin het verkeer werd gehinderd door winterseomstandigheden.