DEN HAAG - Het kabinet heeft het de afgelopen jaren ernstig laten afweten bij het beleid voor informatie en communicatietechnologie (ICT). Wantrouwen en geslotenheid overheerst bij de overheid, terwijl er juist winst te halen is bij het delen van informatie.

Tot die conclusie komt de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) maandag in het advies Trias Informatica. Volgens de raad kan ICT een belangrijke rol vervullen bij het oplossen van urgente maatschappelijke problemen maar is daar wel openheid voor nodig.

Zo moeten er afspraken komen tussen overheid en uitvoeringsinstanties om duidelijk te maken of bepaalde informatie wordt gebruikt om te delen of om op af te rekenen. Zolang dat onderscheid niet wordt gemaakt, blijft er wantrouwen bestaan.

Ook zou de overheid ervoor moeten zorgen dat burgers niet langer vaker dezelfde gegevens hoeven opgeven aan verschillende overheidsorganen.