DEN HAAG - Bij Turken en Marokkanen met een Nederlandse bijstandsuitkering die in hun land van herkomst bezittingen hebben, is inmiddels voor bijna 1,3 miljoen euro aan fraude ontdekt. Dat is maandag gebleken uit een tussenstand van het ministerie van Sociale Zaken.

De fraude bestaat eruit dat de overtreders hun bezittingen in Turkije en Marokko niet aan de sociale dienst hebben opgegeven. Bij een tussenstand begin dit jaar was nog voor 7 ton aan fraude ontdekt. Volgens een woordvoerster van Sociale Zaken is het cijfer nu hoger omdat er meer onderzoeken zijn afgerond.

In totaal zijn er nu 242 onderzoeken klaar, waarvan 173 bij Turken en 69 bij Marokkanen. Bij bijna honderd onderzoeken bleek er niets aan de hand te zijn. Er liggen er nog eens meer dan honderd op de stapel.

Vertraging

De controle op bijstandsfraude in Marokko liep enige tijd vertraging op omdat de Marokkaanse autoriteiten niet wilden meewerken. Het conflict leidde even tot een verslechtering van de relatie tussen beide landen. Inmiddels is die weer hersteld.