DEN HAAG - De initiatiefwet om het fokken van nertsen te verbieden haalt het niet in de huidige vorm. ChristenUnie en PVV, die het voorstel aan een meerderheid kunnen helpen, eisen financiële steun voor de fokkers die hun bedrijf moeten beëindigen.

Beide partijen geven daarbij geen blanco cheque. De indieners van de wet, SP-Tweede Kamerlid Krista van Velzen en haar PvdA-collega Harm Evert Waalkens, moeten nu eerst uitrekenen hoeveel geld ermee gemoeid zal zijn. Het voorstel voorziet in een overgangstermijn van tien jaar, waarbinnen de fokkers hun bedrijf moeten stoppen.

Wet

De wet verbiedt het houden en doden van dieren alleen om hun pels. De indieners vinden dat moreel verwerpelijk. Volgens de tegenstanders leidt een verbod alleen tot verplaatsing van fokkerijen naar het buitenland.

Voor de ChristenUnie weegt zwaar dat de nertsenfokkers de afgelopen jaren onder druk van de Tweede Kamer flink moesten investeren in dierenwelzijn.

CDA'er Ger Koopmans zei daarover: "Wie echt van nertsen houdt wenst hen een verblijf in ons land toe, en niet in het buitenland waar de eisen aan dierenwelzijn een stuk minder zijn."

Ada Gerkens (SP) vond daarentegen: "De nertsenfokkerij de wereld uit, te beginnen in Nederland." Zij wees erop dat ons land eerder het fokken van vossen verbood en daarna het fokken van chinchilla's.

"Mooi nepbont is een prima alternatief" voor de dierenhuidjes, aldus Gerkens. Zij vindt bovendien dat de Tweede Kamer niet doof zou moeten zijn voor de morele verontwaardiging in de samenleving.

Voorstanders

Naast PvdA en SP staan GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren achter het wetsvoorstel, dat zonder verdere steun geen meerderheid zal halen. Ernst Cramer (ChristenUnie) eiste een warme sanering.

Hij wil zowel rekening houden met de belangen van jonge fokkers die forse investeringen deden als met die van de oudere fokkers, voor wie hun bedrijf een pensioenvoorziening is.

Dion Graus (PVV) wil onderzocht zien wat het voor de afschrijvingen van de fokkers betekent als de overgangstermijn van tien jaar wordt opgerekt tot bijvoorbeeld veertien jaar.

Hij wees erop dat volgens een oude berekening voor een sanering 179 miljoen euro nodig zou zijn. Dat noemde hij een "onverantwoord hoog bedrag", maar "enkele tientallen miljoenen" zouden voor hem wel verantwoord zijn.

Kamer

De Tweede Kamer vergadert volgende week niet, zodat het nog een tijdje duurt voor het wetsvoorstel in stemming zal komen.