DEN HAAG - Pleitbezorgers voor een systeem waarbij iedereen automatisch orgaandonor is, hebben woensdag bot gevangen bij de Tweede Kamer.

Regeringpartijen CDA, PvdA, ChristenUnie keerden zich tijdens een Kamerdebat tegen dit systeem. Ook Partij voor de Vrijheid, VVD en SGP voelen er niets voor om er maar van uit te gaan dat iedereen donor is die daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt. Nu geldt nog dat toestemming nodig is voor donatie.

CDA en ChristenUnie verwachten niet dat een ander systeem meer donoren oplevert. De regeringspartijen benadrukten de zeggenschap over het eigen lichaam. Die zou er bij Automatische Donorregistratie (ADR) bij inschieten.

Steun

Met de opstelling van de Kamer kan minister Ab Klink (Volksgezondheid) rekenen op steun voor zijn uitgangspunt om het huidige systeem, waarbij toestemming moet worden gegeven, overeind te houden. Wel kwamen verschillende fracties met aanvullingen of wijzigingen op zijn voorstellen.

Het idee van PvdA en CDA voor een donorkaart die overal verkrijgbaar is, ontmoette weinig bijval in de Kamer. Het idee is dat mensen hun keuze voor wel of niet doneren eerder op zo'n kaart kenbaar maken, dan in een centraal registratiesysteem van de overheid.

Maar veel andere partijen verwezen naar het aloude donorcodicil, dat ook geen doorslaand succes was.

Ziekenhuizen

De PvdA zou graag zien dat de gang van zaken binnen ziekenhuizen verbeterd wordt, omdat het nu zo is dat het ene ziekenhuis veel meer donororganen scoort dan het andere.

Ook willen de sociaaldemocaten dat de keuze voor wel of niet doneren verplicht wordt. De ChristenUnie maakte zich sterk juist sterk voor de mogelijkheid om aan te geven dat de keuze wordt uitgesteld.

Nabestaanden

Klink is van plan een extra optie aan het registratieformulier toe te voegen, waarbij iemand toestemming voor donatie kan geven, mits de nabestaanden instemmen.

De Kamer was daar niet erg enthousiast over. Volgens CDA'er Henk Jan Ormel wordt het systeem dan te ingewikkeld. Hij wil dat de minister gaat onderzoeken hoeveel extra donororganen een eenvoudigere versie van zijn voorstellen zal opleveren.