AMSTERDAM - Het verbod op de pelsdierhouderij kan niet rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. De PVV weigert het wetsvoorstel te steunen dat donderdag in het parlement wordt besproken.

De SP en de PvdA willen het houden van pelsdieren in Nederland in 2018 verbieden.

SP-Kamerlid Krista van Velzen pleit al jaren voor het instellen van een verbod op het fokken van nertsen. Het gaat volgens haar om ongeveer tweehonderd fokkerijen in Nederland. Zij fabriceerde het initiatiefwetsvoorstel samen met PvdA-Tweede Kamerlid Harm Evert Waalkens.

Kamermeerderheid

De PVV heeft donderdag tijdens de behandeling van het plan een doorslaggevende stem. De partijen die het wetsvoorstel steunen, PvdA, SP, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren, hebben samen zeventig zetels in de Kamer. De PVV is nodig voor een Kamermeerderheid.

PVV-Kamerlid Dion Graus weigert echter in te stemmen met het verbod op de pelsdierhouderij, zo blijkt dinsdag. Volgens Graus worden de pelsdierfokkers die zouden moeten stoppen met hun bedrijf niet voldoende schadeloos gesteld. "Wij zijn tegen de pelsdierhouderij, maar wel met een goede financiële dekking. Wij steunen het wetsvoorstel zoals het nu voorligt, niet."