DEN HAAG - Lucia de B. krijgt nog een kans om van haar levenslange gevangenisstraf af te komen. De Hoge Raad der Nederlanden maakte dinsdag bekend dat het gerechtshof in Arnhem de zaak opnieuw inhoudelijk moet beoordelen.

Belangrijkste reden voor herziening vindt de Hoge Raad aanvullend onderzoek dat in deze zaak is gedaan. Daaruit is informatie naar voren gekomen die de bewezenverklaring van alle verdenkingen van (poging tot) moord op losse schroeven heeft gezet.

De B. kreeg in 2004 levenslang opgelegd voor de moord op zeven ziekenhuispatiënten en drie pogingen daartoe. De vermeende slachtoffers waren ernstig zieke kleine kinderen en bejaarden. Ze heeft echter van meet af aan ontkend dat ze iets met de incidenten te maken heeft gehad.

Levenslang

Behalve het hof in Den Haag sprak ook het hof in Amsterdam zich al eerder uit over de Haagse verpleegkundige. In Den Haag werd zij veroordeeld tot levenslang en tbs met dwangverpleging. Nadat de Hoge Raad had geoordeeld dat die strafcombinatie niet kon, boog het hof in Amsterdam zich over de zaak en kwam uit op een levenslange gevangenisstraf.

Toxicoloog Jan Meulenbelt deed het aanvullend onderzoek in opdracht van de adviseur van de Hoge Raad, advocaat-generaal G, Knigge. Hij constateerde dat baby A. ook een natuurlijke dood kan zijn gestorven, door uitputting. Het hartmedicijn digoxine dat in het lichaampje werd aangetroffen, is waarschijnlijk niet de oorzaak van overlijden. Het hof in Den Haag baseerde zijn oordeel vooral op de aanname dat het kind met digoxine was vermoord.

Opnieuw onderzoeken

Knigge had het hoogste rechtscollege daarom dit voorjaar al aangeraden de zaak te heropenen. Hij adviseerde tevens om niet alleen de veroordeling van de moord op baby A. opnieuw te onderzoeken, maar ook de zes andere veroordelingen. Het bewijs in de sterkste zaak, die van baby A., hing namelijk nauw samen met dat van de andere zaken.

De Hoge Raad heeft dit advies dinsdag overgenomen. De levenslange straf van De B. is opgeschort en daardoor blijft ze op vrije voeten. Haar straf was eerder dit jaar al onderbroken in afwachting van het besluit van de Hoge Raad over herziening.

Monster

Er zijn nog twee redenen waarom het hoogste rechtscollege de zaak laat heropenen. De eerste is dat een monster van bloederige vloeistof uit het lichaam van baby A. mogelijk niet zo goed was als echt bloed om onderzoek op te doen. Het gehalte aan digoxine dat in dat vocht is gevonden, kan daardoor vertekend zijn. Ten tweede is twijfel ontstaan over de tijd waarop het vergif zou zijn toegediend.

Het gerechtshof in Arnhem moet de moorden en moordpogingen opnieuw beoordelen. Het kan zijn dat sommige veroordelingen blijven staan, maar het kan ook zijn dat De B. wordt vrijgesproken. Het is nog onduidelijk wanneer het hof Arnhem zich over Lucia's zaak buigt.

Advocaat

Advocaat Ton Visser denkt dat de herzieningszaak van zijn cliënte snel kan worden afgehandeld. Het is nog niet duidelijk wanneer het gerechtshof aan de behandeling begint, maar die hoeft volgens Visser geen dagen in beslag te nemen.

Lucia reageerde volgens de raadsman opgetogen, maar nog wel terughoudend. Haar eerste vraag was "hoe lang gaat het duren?", aldus Visser. Sinds haar tijdelijke vrijlating pakt De B. in huiselijke kring de draad voorzichtig weer op. In de gevangenis werd ze in 2006 getroffen door een herseninfarct, waarvan ze nog steeds herstellende is.

Lucia's dochter Fabiënne vindt de uitspraak van de Hoge Raad "de beste die we konden hebben". Ze had "stiekem" wel een beetje verwacht dat het op herziening zou uitdraaien. Ze blijft goede hoop houden dat haar moeder uiteindelijk wordt vrijgesproken.

SP en GroenLinks

De SP en GroenLinks in de Tweede Kamer zijn blij dat de zaak-Lucia de B. wordt heropend. SP-Kamerlid Jan de Wit noemde het dinsdag in een reactie een goede zaak dat de Hoge Raad dit aandurft.

Hij wees erop dat het oordeel van deskundigen daarbij een cruciale rol heeft gespeeld. Dat kan er volgens De Wit toe leiden dat zaken in de toekomst makkelijker worden heropend.

Ook GroenLinks-Kamerlid Naïma Azough is tevreden. "Dit lijkt me een goeie uitkomst van het CEAS-onderzoek'', zei ze. Daarmee doelde ze op de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken, die naar de zaak heeft gekeken en tot de conclusie kwam dat herziening op zijn plaats zou zijn.