AMSTERDAM - De ringweg A10 rond Amsterdam ontbreekt zelden in het dagelijkse rijtje filemeldingen. Vooral de Coentunnel op de westelijke binnenring is een berucht knelpunt.

Vaak leiden de files op de A10 ook tot opstoppingen op de aansluitende snelwegen. Bovendien is de ringweg een notoire veroorzaker van fijnstof in de hoofdstad.

Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam hebben de handen ineen geslagen om iets aan de files op de A10 te doen.

Doseerinstallaties

Zo komen er meer zogeheten doseerinstallaties: verkeerslichten die de stroom auto's die de snelweg oprijden reguleren. Die komen in verbinding te staan met stoplichten in de stad.

Ook worden op- en afritten aangepast. Deze plannen moeten begin volgend jaar zijn uitgevoerd.

Opheffen

Om het milieu te ontlasten mogen automobilisten sinds 2005 op het westelijk deel van de A10 maximaal 80 kilometer per uur rijden. Minister Camiel Eurlings (Verkeer) wil deze maatregel weer opheffen, omdat die slecht zou zijn voor de doorstroming.

De gemeente is daar echter fel op tegen. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de luchtkwaliteit sinds de invoering ervan is verbeterd.

Verbreden

Om de files op de ringweg echt aan te pakken, staan de komende jaren nog twee ingrijpende maatregelen in de planning. De overheid wil de A10-Oost verbreden.

Ook moet volgend jaar de bouw van de Tweede Coentunnel (A10-West) beginnen. Daartegen loopt wel nog een juridische procedure van Milieudefensie en andere organisaties.