WOUW - Bij een caravancontrole op de A-58 ter hoogte van Wouwbleek vrijdag bijna een op de drie caravanbezitters in overtreding.In totaal werden 67 caravans gecontroleerd, in twintig gevallenwerd een bekeuring uitgedeeld.

Bij de controle werd onder andere gelet op de aanwezigheid vande juiste papieren en de juiste kentekenplaten. Ook werd gekekennaar spiegels, verlichting en de manier waarop de caravan aan deauto was bevestigd.

Op last van de brandweer moesten in totaal 25 gasslangen en tiendrukregelaars worden vervangen. De twintig bekeuringen die werdenuitgedeeld, hadden voornamelijk betrekking op lossereminrichtingen, ondeugdelijke hulpkoppelingen en het ontbreken vande juiste kentekenplaten.