WASHINGTON - Op de geluidsband die de Arabische zendersAl-Arabiya en al-Jazeera donderdag hebben uitgezonden, is"waarschijnlijk" de stem van Saddam Hussein te horen. De opnamezou verder kort geleden kunnen zijn gemaakt. Dat heeft een anoniemefunctionaris van de CIA vrijdag gezegd.

Hij tekende daarbij aan dat het niet met absolute zekerheid kanworden bevestigd, doordat de geluidskwaliteit van de band niet goedis. Ook kan de datum van de opname niet exact worden vastgesteld,maar volgens de anonieme bron bij de Amerikaanse inlichtingendienstis het heel goed mogelijk dat die onlangs is gemaakt.

De spreker op de band noemt de Britse en Amerikaanseaantijgingen aan het adres van Irak ongegrond en hij dringt aan opvoortzetting van het verzet tegen de Amerikaanse strijdkrachtentotdat die het land hebben verlaten. De opname werd uitgezonden opde dag dat het 35 jaar geleden was dat de Baath-partij van SaddamHussein de macht greep in Irak.