WILLEMSTAD - De drugssmokkel via de Curaçaose luchthaven Hatoblijft grootschalig en stelselmatig plaatsvinden. Desmokkelproblematiek blijkt een zeer hardnekkige kwestie en neemtniet af, alle inspanningen zoals de bodyscanner ten spijt. Welblijkt dat drugskoeriers steeds vaker voor een alternatieve routevia Bonaire, Sint Maarten of Caracas kiezen.

Dat staat in een vertrouwelijk rapport over de drugsbestrijdingop de Curaçaose luchthaven dat is gemaakt in opdracht van deAntilliaanse Werkgroep Bestrijding Drugssmokkel Luchthavens. HetHato-team, een samenwerkingsverband tussen de douane, politie enhet Openbaar Ministerie is samen met de douanerecherche belast metde controle en aanhouding van drugskoeriers. De pre-flightcontrolesop Hato vinden plaats sinds april vorig jaar.

Het rapport constateert dat er sprake is van een verschuivingvan het slikken van cocaïnebolletjes naar het smokkelen van drugsin de bagage. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door het gebruik vande bodyscanner. Aangehouden reizigers kunnen hun onschuld bewijzendoor ter plaatse een röntgenfoto van de maag te laten maken.

Nederlandse nationaliteit

Verder blijkt uit het rapport dat jongeren in de leeftijd van 16tot 25 jaar de grootste groep koeriers vormt. De meestedrugskoeriers hebben de Nederlandse nationaliteit en zijn afkomstigvan Curaçao of Nederland, maar het aantal koeriers uit deDominicaanse Republiek en Venezuela stijgt. Over het algemeen zijnmeer mannen dan vrouwen drugskoerier.

Om echt een einde te maken aan de doorgaande stroom vanbolletjesslikkers en andere drugssmokkelaars is een adequate aanpakvan de criminele organisaties achter de drugstransporten nodig,zegt het rapport.

De verschuiving van de drugssmokkelproblematiek naar SintMaarten en Bonaire kan worden tegengegaan door ook op debinnenlandse vluchten van de Antilliaanse luchtvaartmaatschappijDutch Caribbean Airlines (DCA) intensiever te controleren.