DEN HAAG - De VVD en PVV zijn boos op minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie.

De bewindsman verwijt Tweede Kamerleden dat ze het debat over de problemen met Marokkaanse jongeren in Gouda op te hoge toon hebben gevoerd. Volgens VVD-fractieleider Mark Rutte slaat hij de plank mis.

Een discussie over de toon levert niets op, zei Rutte maandag bij monde van zijn woordvoerder. Het is volgens hem beter nu aan de slag te gaan met maatregelen om de problemen op te lossen, zoals de invoering van snelrecht.

"De minister laat Gouda in de steek. Daar maken mensen zich zorgen dat de straat niet meer van de Staat is. Dat signaal neemt hij blijkbaar niet meer serieus genoeg", aldus Rutte.

Ballin

Hirsch Ballin heeft volgens NRC Handelsblad afgelopen zaterdag tijdens een toespraak voor CDA-bestuurders onder meer gezegd dat de alarmerende toon van de Kamerleden niet wordt gerechtvaardigd door enige echte dreiging.

Struisvogelpolitiek

PVV-Kamerlid Hero Brinkman sprak van "struisvogelpolitiek". Volgens hem vallen de uitlatingen van de minister onder de rubriek "pappen en nathouden, bagatelliseren en zeggen dat er niets aan de hand is".

Hirsch Ballin gaat er helemaal aan voorbij dat de Tweede Kamer "en ook de PVV" het debat veel breder hebben getrokken dan alleen de situatie in Gouda, aldus Brinkman.

Korpschef

Het Kamerdebat over Gouda heeft het nodige losgemaakt. Korpschef Jan Stikvoort van de politie Hollands-Midden zei afgelopen vrijdag nog dat de Kamer een verkeerd beeld heeft gegeven van de problemen met Marokkaanse jongeren in Gouda.

Volgens hem hebben Kamerleden van links tot rechts een klein incident opgeklopt en daarbij gehandeld uit de drang om electoraal te scoren.

Parlementariërs waren niet echt onder de indruk van die kritiek. Het CDA, de PvdA en de SP voelden zich er persoonlijk niet door aangesproken.

De VVD en PVV hadden geen goed woord over voor de uitlatingen van de korpschef.