AMSTERDAM - Burenoverlast is een belangrijke reden om te verhuizen. Uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat driekwart van de woningbezitters een verhuizing zou overwegen vanwege asociale buren. Een op de vijf huiseigenaren is wel eens verhuisd wegens burenoverlast.

Harde muziek, onverwachte feestjes of slaan met de deuren zijn de meest voorkomende vormen van overlast. Maar ook een duivenmelker als buurman zou voor 64 procent van de 788 respondenten aanleiding zijn om te verhuizen. Lastige pubers vormen voor 62 procent een potentiële reden om te verkassen.

Blaffende honden (51 procent), luidruchtige kleine kinderen (44 procent) en oranje vlaggetjes (24 procent) zijn andere vormen van overlast die mensen tot verhuizen kunnen bewegen. Goed contact met de buren is voor ruim vier op de vijf mensen belangrijk. Hiertoe neemt 88 procent zelf het initiatief, blijkt uit het onderzoek. Maar het gezegde 'beter een goede buur dan een verre vriend' kent ook zijn grenzen: voor ruim de helft van de ondervraagden zouden opdringerige buren een verhuisreden zijn.