DEN HAAG - De Tweede Kamer vindt dat het kabinet meer moet inzetten op hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers in het land van herkomst.

Dat moet de terugkeer voor hen aantrekkelijker maken. Nu vertrekt 45 procent van de afgewezen asielzoekers vrijwillig of gedwongen.

Het CDA steunt daarom een plan van tien hulporganisaties om met subsidie van ongeveer 10 miljoen euro de komende twee jaar tussen de 1500 en 2000 extra mensen te begeleiden bij hun terugkeer.

Ze worden ook geholpen om in het land van herkomst weer een eigen bestaan op te bouwen.

PvdA-Kamerlid Hans Spekman kent het nieuwe plan niet, maar zegt het eens te zijn met meer begeleiding van terugkerende asielzoekers. De ChristenUnie deelt die mening.

Nieuw plan

De hulporganisaties begeleiden momenteel al met geld van onder meer Ontwikkelingssamenwerking uitgeprocedeerde asielzoekers bij hun terugkeer. Maar zij lanceerden onlangs als Platform duurzame terugkeer het nieuwe plan.

Een aantal partners wil daarnaast ook zelf in totaal 2 miljoen euro uittrekken om enkele honderden illegalen een vergelijkbaar aanbod te doen.

Het CDA wil dat Ontwikkelingssamenwerking het plan van 10 miljoen betaalt. De ChristenUnie is daar nog niet uit. Ook de PvdA kon daar nog niets over zeggen.

Vertrekpremie

Overigens bestaat er ook een vertrekpremie voor vrijwillig terugkerende asielzoekers. Die premie kan oplopen tot duizenden euro's voor een heel gezin.

Volgens Tweede Kamerlid Wim van de Camp (CDA) gaat veel van dat geld op aan vliegreizen, sociale cadeautjes en afbetalingen van leningen aan mensensmokkelaars.

Hij wilde zaterdag niet zeggen dat die regeling moet worden afgeschaft, maar vindt wel dat het efficiënter moet en zal dat volgende week aan de orde stellen.

Organisaties

Het Platform duurzame terugkeer bestaat uit hulp- en ontwikkelingsorganisaties als HealthNet TPO en de Stichting Maatwerk bij Terugkeer.

Ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Internationale Organisatie voor Migratie Nederland zitten er in.