BREDA - De Europese Unie moet meer van haar ,,soft power'' inzetten in Afghanistan, in aanvulling op wat de NAVO aan "hard power'' levert. De EU moet haar civiele inzet veel beter stroomlijnen, zodat er sneller en doelmatiger kan worden gewerkt.

Dat zei minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) vrijdag in Breda op de conferentie Dilemma's in Ontwikkelingssamenwerking van de Eduardo Frei Stichting. De bewindsman vindt dat het in Afghanistan toegepaste 3D-concept van diplomatie, veiligheid (defence) en ontwikkeling (development) de enige manier is om in conflictgebieden de situatie structureel te verbeteren.

Het is volgens Verhagen nog steeds nodig die geïntegreerde benadering over het voetlicht te blijven brengen, bij de NAVO en straks ook bij de nieuwe regering in Washington. Hij streeft ernaar dat de benadering als een principe in een nieuw strategisch concept van de NAVO komt te staan. Dan hoeft het niet meer steeds ad hoc te worden bepleit.

Verhagen denkt dat er in Afghanistan nog een lange weg te gaan is. Hij maakt zich zorgen over de bestuurlijke ontwikkeling, het democratiseringsproces en het vermogen van de Afghaanse overheid om te doen wat nodig is. "Aan onze inspanningen mankeert het niet, maar we moeten de Afghanen wel meekrijgen'', aldus de minister.