DEN HAAG - Twee derde van de doelstellingen van het kabinet zijn niet controleerbaar en niet afrekenbaar.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) van de Tweede Kamer. D66-leider Alexander Pechtold had aangedrongen op openbaarmaking van het rapport.

Hij wil dat het kabinet heldere doelen formuleert of die anders laat vallen, zo liet hij vrijdag weten. Ook wil hij een reactie van premier Jan Peter Balkenende op de bevindingen, maar hij krijgt niet genoeg steun in de Tweede Kamer voor zo'n debat.

Het land in

Het kabinet heeft zich 74 doelen gesteld in het beleidsprogramma. Die kwamen er nadat de ministers honderd dagen het land in waren gegaan om te spreken met burgers.

D66 wilde dat deze doelstellingen een tijdspad kregen "met heldere afrekenbare stappen'', maar de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie vonden dat niet nodig.

Doelstellingen

Volgens het BOR zijn 28 doelstellingen te controleren op prestaties en kosten en veertig niet voldoende. In zes doelstellingen staat zelfs helemaal geen informatie over het doel zelf, prestaties of kosten.

De departementen LNV, Buitenlandse Zaken en Jeugd en Gezin doen het goed. Maar die van Economische Zaken (EZ) en Defensie scoren slecht met informatie over de gestelde doelen.

Zo is doel dertien Vergroting van de aantrekkelijkheid van Nederland voor kenniswerkers, maar heeft EZ niets over de effecten daarvan in de begroting van 2009 staan.

Knelpunten

Ook doel 69 over het oplossen van de meest gevoelde knelpunten bij administratieve lasten, staat niet in de agenda's vermeld.

Pechtold wijst erop dat het kabinet voor het eerst afspraken heeft gemaakt met de bevolking in plaats van alleen met de Tweede Kamer. "Dan moet het die afspraken ook nakomen.''