DEN HAAG - De leiding van ggz-instellingen moet klachten die vertrouwenspersonen binnenkrijgen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaan melden. Minister Ab Klink (Volksgezondheid) overweegt dit verplicht te gaan stellen om de inspectie beter zicht op misstanden te geven.

Dat zei de minister donderdag in overleg met de Tweede Kamer over gedwongen opname en behandeling. Volgens Klink ontbreekt het de inspectie nu nog aan genoeg informatie om goed op te kunnen treden.

Isoleercel

Woensdag kwam de inspectie nog onder vuur te liggen in de Tweede Kamer omdat de toezichthouder niet meteen had ingegrepen toen bleek dat de zorg in het Sociaal Psychiatrisch Dienstencentrum (SPDC) Oost in Amsterdam ver onder de maat was. De kliniek ging pas dicht nadat begin september in een isoleercel een patiënt was overleden.

Evaluatie

Ook uit een evaluatie van de wet die gedwongen opname in een psychiatrische kliniek regelt, was al gebleken dat de rol van de inspectie beter kan.

Met zijn voorgenomen maatregel wil Klink het toezicht minder afhankelijk maken van de thematische onderzoeken die de IGZ instelt. Bij zo'n onderzoek bleken ook de misstanden in de Amsterdamse kliniek.

Door het bestuur en de raad van toezicht te verplichten bijvoorbeeld elk kwartaal klachten van de vertrouwenspersonen aan de inspectie door te spelen, zou het toezicht een meer permanent karakter krijgen.

Nieuwe wet

Klink werkt aan een nieuwe wet voor gedwongen behandeling van psychiatrische patiënten. Hierbij zal de behandeling van de patiënt centraal komen te staan en is het uitgangspunt niet langer gedwongen opname, zoals in de huidige wet.

In de Tweede Kamer klonk donderdag veel kritiek op regionale commissies die een belangrijke rol gaan spelen bij de beslissing tot gedwongen behandeling. De rechter blijft het laatste woord houden, maar de commissies moeten daarover gaan adviseren.

In de Kamer leefden veel vragen over de precieze rol van de commissie, die de rol van de rechter en ook van de behandelend arts wel eens zou kunnen overvleugelen.