DEN HAAG - Marja van Bijsterveldt zal schoolbesturen en ouders die graag een aparte mavo willen oprichten niet in de weg staan. Dat heeft de staatssecretaris van Onderwijs donderdag gezegd in de Tweede Kamer.

In 1999 gingen de meeste mavo's (middelbaar algemeen vormend onderwijs) op in het vmbo, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. In het vmbo werden ook delen van het speciaal onderwijs aan zorgleerlingen en het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) geïntegreerd.

VVD, PVV en D66 willen de mavo in zijn oude glorie herstellen. De partijen denken op die manier onder andere te bereiken dat meer leerlingen doorstromen naar de havo.

Volgens Van Bijsterveldt is de oproep overbodig, omdat er nog mavo's bestaan en omdat die gewoon opgericht kunnen worden.