KOEWEIT - Een vooraanstaande figuur uit de entourage van devoortvluchtige terrorist Osama bin Laden zit in Iran gevangen. Deautoriteiten in Koeweit hebben dit erkend volgens de BBC. Het gaatom een Koeweitse prediker, Suleiman Abu Ghaith, die in 2001 uitKoeweit verdween.

De Koeweitse nationaliteit van Abu Ghaith is hem in dat jaarontnomen door de oliestaat, wegens zijn radicale denkbeelden. Hijdook onder meer in Afghanistan op, zoals blijkt op videobanden vanen met de Saudische balling Osama bin Laden.

Iran heeft vorige maand laten weten een aantal mensen te hebbenopgepakt, die waarschijnlijk behoren tot Osama bin Ladens netwerk,al-Qaeda. Een aantal van hen was al door de Iraanse justitiegeïdentificeerd en Iran wilde hen uitzetten naar hun land herkomst.Koeweit wil Abu Gaith kennelijk niet terugnemen. Hij wordt door deVS gezocht, omdat hij wordt gezien als een sleutelfiguur vanal-Qaeda.