WILLEMSTAD - Staatssecretaris Ank Bijleveld toonde zich woensdagavond (lokale tijd) op Curaçao zeer tevreden over de overeenstemming die is bereikt met de Nederlandse Antillen op het gebied van onder meer politie en financieel toezicht.

Het akkoord werd bereikt tijdens een overleg van de Politieke Stuurgroep waaraan Nederland, de regering van de Nederlandse Antillen en de nieuw op te richten autonome landen Curaçao en Sint Maarten deelnemen.

Het akkoord is volgens Bijleveld belangrijk "omdat niets nu meer in de weg staat om op 15 december een Ronde Tafel Conferentie te houden". Op deze bijeenkomst, waarbij onder meer premier Jan Peter Balkenende aanwezig zal zijn, moet een grote stap worden gezet in de nieuwe staatkundige structuur van de Nederlandse Antillen.

In 2010 willen Curaçao en Sint Maarten een autonome status hebben. Bonaire, Sint Eustatius en Saba willen meer bij Nederland horen als bijzondere gemeenten.

Bonaire

In het akkoord is woensdag overeenstemming bereikt over het toezicht op de openbare financiën van de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten en over de politiewetgeving. Curaçao en Sint Maarten krijgen volgens het plan een eigen politiekorps. Bonaire, Saba en Sint Eustatius krijgen een gezamenlijke politie.

"Tussen de drie korpsen in het Caribisch deel van het Koninkrijk zal worden samengewerkt zodat politiemensen op alle eilanden bevoegd en inzetbaar zijn, zo staat in het akkoord te lezen.

Ministers van Justitie

De handhaving van de openbare orde en veiligheid en de hulpverlening op Curaçao en Sint Maarten valt onder het gezag van de ministers van Justitie van de nieuwe landen. Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nederlandse minister van Justitie hiervoor verantwoordelijk. Opsporings- en vervolgingsbevoegdheden vallen onder het gezag van de procureur-generaal.