DEN HAAG - Bewoners van een verpleeghuis zullen in een individueel gesprek aan moeten geven of ze wel of niet gereanimeerd willen worden. Dat komt in een nieuwe richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen te staan.

Dat heeft staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) woensdag gezegd in de Tweede Kamer. Tot nu toe schreef de richtlijn in verpleeghuizen voor dat er niet gereanimeerd wordt, tenzij de patiënt dat wil.

Maar na de opschudding die ontstond over het reanimatiebeleid van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort gingen de verpleeghuisartsen zich beraden over de bestaande richtlijn.

Deze instelling besloot om cliënten niet meer te reanimeren, tenzij die zelf hadden aangegeven dat wel te willen.

Binnenkomst

In de nieuwe richtlijn van de verpleeghuisartsen gaat het niet meer om een keuze tussen 'ja, tenzij' of 'nee, mits' als het gaat om reanimatie, maar staat de wil van de patiënt centraal. Binnen zes weken na binnenkomst van een cliënt in een instelling, moet in een gesprek met een arts zijn voorkeur vast komen te staan.

Eerder gaf Bussemaker al aan dat een patiënt bij twijfel altijd gereanimeerd moet worden.