DEAUVILLE - Verschillende EU-lidstaten willen dat ook na maart 2009 militairen uit de EU in Tsjaad aanwezig blijven. Dat zou moeten gebeuren onder vlag van de Verenigde Naties.

Minister Eimert van Middelkoop (Defensie) wil de Nederlandse bijdrage aan de EU-missie in Tsjaad echter niet verlengen. Dat bleek woensdag tijdens informeel EU-beraad van ministers van Defensie in het Franse Deauville.

De militaire EU-missie in Tsjaad eindigt op 15 maart 2009. Verschillende EU-lidstaten willen dat ook na die datum soldaten in Tsjaad blijven om vluchtelingen en hulpverleners te beschermen tegen gewapende groepen in het grensgebied tussen Tsjaad en Soedan.

Toezeggingen

Frankrijk, momenteel voorzitter van de EU en goed voor 1700 van de 3400 EU-manschappen in Tsjaad, staat positief tegenover dit idee. De Franse minister Hervé Morin (Defensie) wilde echter nog geen definitieve toezeggingen doen over een mogelijke Franse troependeelname.

Indien de Verenigde Naties er niet in slagen voor maart 2009 een troepenmacht van de Verenigde Naties samen te stellen, dan moet naar de mening van de Ierse commandant van de EU-missie in Tsjaad de EU-aanwezigheid tegen 1 juni 2009 afgebouwd worden.

Bijdrage

Van Middelkoop zei in Deauville dat er niet te tornen valt aan het mandaat van een jaar. Ondanks sterke druk op de deelnemende landen hun bijdrage voort te zetten, stelde de minister dat dit voor Nederland uitgesloten is.

"Het Nederlandse detachement van zestig mariniers, dat vanaf begin juni aan deze Europese missie deelneemt, zal zoals afgesproken in maart 2009 vertrekken".