DEN HAAG - Politie en justitie hebben succes in de strijd tegen het vervalsen van eurobiljetten en -munten. Ook in landen buiten de Europese Unie hebben zij deze tak van criminaliteit belangrijke slagen kunnen toebrengen, zo maakte Europol donderdag bekend.

In de eerste twee maanden van 2003 heeft de politie in diverse eurolanden tien illegale eurodrukkerijen kunnen ontmantelen. In niet-eurolanden trof de politie twee van dergelijke bedrijven aan. In Italië en Portugal werden drie bedrijven ontdekt, die zich met het slaan van valse euromunten bezighielden.

Onderzoeken in landen buiten de EU leidden tot de vaststelling dat valse eurobiljetten worden gedistribueerd vanuit landen als Polen, Sevië en Bulgarije.

Sinds de introductie van de euro op 1 januari 2002 hebben banken en politie ruim 309.000 valse eurobiljetten ontdekt. Eind vorig jaar concludeerde de Europese Commissie al dat eurobiljetten en -munten nauwelijks worden nagemaakt. De vervalsingen zijn bovendien veelal slecht van kwaliteit. Europol onderschrijft die conclusie. Het biljet van 50 euro is het vaakst vervalst.