DEN HAAG - Slachtoffers en getuigen van criminaliteit moeten vaker aangifte doen, desnoods anoniem. Daarom komt er volgend jaar een proef waarbij mensen onder een codenummer aangifte kunnen doen bij de politie, zodat hun naam en adres afgeschermd blijven.

Dat hebben de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. De bewindslieden kijken ook naar een andere oplossing, waarbij het huisadres van een aangever wordt vervangen door dat van het politiebureau.

De maatregelen moeten voorkomen dat mensen uit angst voor represailles geen aangifte doen. Uit onderzoek blijkt dat bij bijvoorbeeld geweldsdelicten ruim 13 procent van de slachtoffers en getuigen geen aangifte durft te doen. De ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) noemen dat "betreurenswaardig" en "onwenselijk".

Uitzonderingsgevallen

Ze houden weliswaar vast aan het uitgangspunt dat aangiften en getuigenverklaringen op naam moeten worden gedaan, maar vinden dat in uitzonderingsgevallen anonimiteit kan gelden. De ministers willen de mogelijkheden daartoe verbreden. Ze overleggen hierover met de top van het Openbaar Ministerie.

Slachtoffers en getuigen die zich verschuilen achter een codenummer, moeten er rekening mee houden dat hun naam in de loop van een strafproces wel opduikt. De rechter besluit of uiteindelijk ook het privéadres bekend wordt.

Andere oplossing

Een werkgroep waarschuwt dat anoniem aangifte doen lang niet altijd soelaas biedt. Bij huiselijk of eergerelateerd geweld bijvoorbeeld zal het een slachtoffer niet beschermen. Voor dit soort gevallen zal een andere oplossing moeten komen. Hirsch Ballin en Ter Horst zien voldoende mogelijkheden om dat te regelen.