DEN HAAG - De Tweede Kamer is bezorgd over de veiligheid van de bijna driehonderd waarnemers die vanaf woensdag in Georgië actief worden. Onder hen bevinden zich vooralsnog negen Nederlanders. Zij zijn niet bewapend, maar hebben wel de beschikking over gepantserde auto's.

De zorgen van vrijwel alle fracties kwamen woensdag naar boven tijdens een debat over de kwestie met minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken).

Hoewel formeel geen goedkeuring nodig is voor deze Europese civiele missie, steunt de Kamer het beleid van Verhagen.

Laag dreigingsniveau

Volgens Verhagen is er in Georgië sprake van een laag dreigingsniveau, omdat de waarnemers vooralsnog niet in de door Rusland gedomineerde gebieden Zuid-Ossetië en Abchazië komen.

De EU wil dat wel, maar Rusland weigert dat. Nieuw overleg daarover begint op 15 oktober in Genève.

Bestand

De waarnemers zullen wel in de bufferzones zijn om toe te zien op het bestand tussen Rusland en Georgië. Verhagen meent dat het effect van de missie niet moet worden onderschat. "Het zorgt ervoor dat de Russen zich al verder terugtrekken."

Berichten dat Russen nu al waarnemers tegenhouden, zijn volgens hem logisch. Hij verwacht dat dit soort problemen vaker voorkomt. "Als het makkelijk zou zijn, waren de waarnemers niet nodig."

Risico

Verhagen stelt dat de EU het risico aanvaardbaar vindt, maar dat gevaar niet kan worden uitgesloten. De maatregelen voor de EU-waarnemers zijn toegespitst op de veiligheidssituatie.

De Nederlanders krijgen nieuwe auto's mee voor hun verplaatsing. Maar bewapening zou juist een averechts effect kunnen hebben, aldus de minister.

Nederlandse bijdrage

Aanvankelijk was melding gemaakt van twaalf Nederlanders, maar dat was een maximumaantal, terwijl de invulling nog niet vaststond. De Nederlandse bijdrage bestaat uit twee teams van vier personen en een staflid.

Eén team zal binnenkort rond de Georgische hoofdstad Tbilisi worden gestationeerd. De locatie van het andere team is nog niet duidelijk.

In elk team zitten een marechaussee en deskundigen op het gebied van veiligheid, justitie en mensenrechten.

Nederland is ook bereid na januari volgend jaar waarnemers te leveren voor de EU-missie in Georgië. De huidige missie is een overbruggingsmissie.