SCHIPHOL - De luchthaven Schiphol mag tot 2020 groeien tot maximaal 510.000 vluchten per jaar. De verdere groei van het vliegverkeer moet worden opgevangen door de regionale luchthavens Lelystad en Eindhoven volgens een nog op te stellen verdeelsleutel.

De luchthaven Schiphol mag tot 2020 groeien tot maximaal 510.000 vluchten per jaar.

Dat staat in het advies over de toekomst van Schiphol dat oud-minister en -commissaris van de Koningin Hans Alders woensdag naar buiten bracht. Verkeersminister Camiel Eurlings nam het advies in ontvangst. Volgens hem zal het kabinet voor eind dit jaar knopen doorhakken over een nieuw Schipholbeleid.

Verdeling

Kees van Ojik, een van de bewonersvertegenwoordigers in de door Alders geleide adviescommissie (de 'Alderstafel'), zei eerder dat Eindhoven jaarlijks voor 40.000 vluchten zou moeten opdraaien en Lelystad voor 30.000 vluchten. Maar in het uiteindelijke advies laat Alders de verdeling van de extra vluchten over aan het kabinet.

Vooral de chartervluchten zouden naar die vliegvelden moeten worden verplaatst. Volgens Van Ojik gaat het om een unaniem advies en heeft ook een meerderheid van de bewonersplatforms ermee ingestemd.

Geluidsoverlast

In de Alderstafel hebben de luchtvaartsector, bestuurders, rijksoverheid en omwonenden onderhandeld over de toekomst van Schiphol. De commissie adviseert ook het handhavingsstelsel voor de geluidsoverlast met 35 meetpunten op termijn af te schaffen. Daarvoor in de plaats moet een afsprakenstelsel komen.

Met dit stelsel wordt vanaf 2010 proefgedraaid. Als die proef slaagt, wordt het nieuwe stelsel in 2012 ingevoerd. Tot die tijd blijft het huidige handhavingsstelsel gewoon van kracht.

Reacties

Het advies over de toekomst van Schiphol leidt tot verdeelde eerste reacties in de Tweede Kamer. CDA, PvdA en VVD zijn positief, de SP zet er grote vraagtekens bij.

Het CDA is ronduit positief. "We steunen het advies'', aldus fractiewoordvoerder Sander de Rouwe.

Volgens hem is het wel degelijk een breed gedragen advies, ondanks het uitstappen van een bewonersvertegenwoordiger uit de commissie. Volgens hem worden omwonenden wel bij wet beschermd tegen vliegtuiglawaai.

Het CDA hecht wel aan de 70.000 naar de regio te verplaatsen vluchten. De Rouwe spreekt van één pakket.

Daarnaast moeten maatschappijen die lawaai veroorzaken, kunnen worden beboet en tijdelijk geweerd. Ze krijgen nu slechts een vrijblijvend briefje toegestuurd.

PvdA

Coalitiepartner PvdA sprak van een evenwichtig advies. Volgens Kamerlid Jan Boelhouwer zijn Eindhoven en Lelystad de aangewezen plaatsen om vluchten over te nemen gezien hun ligging en het verzorgingsgebied. Maar dat plan moet worden besproken met de regio.

De PvdA tilt niet zo zwaar aan het uitstappen van een bewonersvertegenwoordiger. Volgens Boelhouwer is onduidelijk hoe breed die kritiek wordt gedeeld. Hij hield zich op de vlakte over het advies voor een nieuw afsprakenstelsel ter vervanging van de huidige geluidsregels.

VVD

Steun kreeg Alders verder van de VVD. Kamerlid Atzo Nicolaï sprak van een goede stap om de positie van de mainport Schiphol te behouden. De Nederlandse economie is daarmee gediend.

Maar de grootste oppositiepartij SP vindt het niet zo vanzelfsprekend dat Schiphol mag doorgroeien.

"Moeten we dat wel willen. De luchtvaart krimpt'', stelde fractiewoordvoerder Emile Roemer. Hij ziet het ook niet zitten om vluchten te verplaatsen. "Er komen meer lawaaigebieden bij.''