DEN HAAG - Op aandringen van de PvdA laat Defensie volgend jaar toch een aanvullend onderzoek uitvoeren naar ongewenst gedrag binnen de militaire organisatie, vooral jegens jonge vrouwen.

Het volgt op eerder onderzoek van de commissie-Staal naar de mate van pesten, discriminatie en seksueel ongewenst gedrag.

De Vries

Die toezegging deed staatssecretaris Jack de Vries (Defensie) dinsdag in een overleg over het personeelsbeleid. PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink vindt dat er op een bredere manier aandacht moet zijn voor de behandeling van jonge vrouwen, omdat zij risico lopen het slachtoffer te worden van ongewenst seksueel gedrag.

De Vries erkende dat onlangs zelf na een tussenonderzoek van de Rutgers Nisso Groep.

Vrouwen

Eijsink wijst erop dat veel vrouwen al snel vertrekken bij Defensie. Eijsink wil weten waarom dat is en hoe mogelijk ongewenst gedrag werkelijk kan worden gestopt.

Het lijkt haar hard nodig dat Defensie actie onderneemt om zoveel mogelijk mensen binnenboord te houden, alleen al vanwege het ernstige personeelstekort waar de krijgsmacht mee kampt.

Gesprekken

Ook zal de gedragscode, die voortvloeide uit de aanbevelingen van de commissie-Staal, voortaan niet alleen in functioneringsgesprekken aan de orde komt. Het wordt ook onderdeel van het beoordelingsgesprek.