BILTHOVEN - Voor het eerst sinds 1999 was er in Nederland woensdag sprake van ernstige smog. Vooral het zuiden en midden van het land kregen er in de loop van de middag mee te maken. In de loop van de avond daalde de concentratie.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) veroorzaakten het warme weer, de felle zon en een geleidelijke aanvoer van ozon uit omringende landen de ernstige smog. Op een aantal plaatsen werd de EU-alarmdrempel overschreden. In Zierikzee werd de hoogste concentratie gemeten.

Ernstige smog kan gezondheidsklachten veroorzaken. Mensen die zich inspannen in de buitenlucht, mensen met ziekten aan de luchtwegen of zij die gevoelig zijn voor ozon kunnen irriterende ogen, neus en keel, klachten aan de luchtweg, benauwdheid, hoest en hoofdpijn krijgen. Het RIVM verwacht donderdag geen problemen.