DEN HAAG - Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek ligt boven het Europees gemiddelde. Tot die slotsom komt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het dinsdag gepubliceerde tweede kwartaalbericht Continue Onderzoek Burgerperspectieven.

Een derde van de ondervraagden toont zich ontvreden met de overheid en meer dan de helft denkt dat meer zou moeten worden geluisterd naar de meningen van burgers. Maar toch is het vertrouwen in de politiek relatief hoog vergeleken met andere landen van de Europese Unie, aldus het SCP.

"Ruim de helft van de bevolking spreekt in 2008 het vertrouwen uit in regering en parlement. Daarin scoren alleen Malta en de Scandinavische landen hoger."