LONDEN/WASHINGTON - Politici van de oppositiehebben woensdag hun aanvallen op de regeringen in Londen enWashington inzake hun optreden in de aanloop naar de oorlog tegenIrak doorgezet. Hoge politici aan beide kanten van de Atlantischeoceaan trokken openlijk de geloofwaardigheid van de regeringen vanBush en Blair in twijfel.

De voorman van de conservatieven in het Britse Lagerhuis IainDuncan Smith drong er bij Blair op aan zijn communicatiechefAlastair Campbell toch vooral te ontslaan. Doet u dat niet dan zal"niemand nog een woord geloven van wat u zegt", aldus depoliticus in een rumoerig parlement tijdens de laatste zitting voorhet zomerreces.

Overdrijven

Campbell wordt door de BBC in verband gebracht met hetoverdrijven van rapporten over de dreiging die uitging van demassavernietigingswapens van Irak om op die manier de oorlog tegenSaddam Hussein aan het publiek te slijten. De ploeg van Blair ligtdaarnaast ook nog eens onder vuur in 'uraniumgate', het verhaal datSaddam Hussein in Niger uranium probeerde te kopen.

De Britse regeringsleider verklaarde woensdag evenwel in hetLagerhuis dat hij de mededelingen daarover uit september vorig jaar"geheel handhaaft". Blair zei dat "de band tussen Niger en Irakgeen uitvinding is van de CIA of Groot-Brittannië". "Wij wetendat Irak in de jaren tachtig 270 ton uranium heeft gekocht datafkomstig was uit Niger. Daarom is het niet onwaarschijnlijk dat deIrakezen naar Niger zijn teruggegaan en daarom handhaaf ik mijnverklaring van september geheel."

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) maaktewoensdag bekend dat bijna al het nucleaire materiaal isteruggevonden dat werd meegenomen bij de plundering van hetal-Tuwaitha complex ten zuiden van Bagdad dit voorjaar. Slechtstien kilo laagverrijkt uranium dat niet geschikt is voor deproductie van nucleaire wapens ontbreekt nog, aldus de organisatiein een rapportage aan de VN-Veiligheidsraad.

Vuile bom

IAEA-directeur Mohammed El-Baradei schrijft verder dat hetvermiste laagverrijkt natuurlijk uranium ook weinig nut heeft voorhet maken van een zogenoemde vuile bom. Een 'vuile bom' isgebaseerd op de verspreiding van radio-actief materiaal over eengroot gebied door een gewone explosie.

Ondanks de stelligheid waarmee Bush en Blair de oorlog tegenIrak verdedigen, zijn dat nieuw uranium uit Niger en Saddamsvermeende massavernietigingswapens tot op heden nog nietaangetroffen.

Vorige week gaf het Witte Huis in Washington toe dat presidentBush de informatie over Niger niet naar buiten had moeten brengenomdat de inlichtingendienst CIA zijn twijfels had. DeNiger-connectie was door slechts een bron genoemd en de informatiewas niet bevestigd.

Geloofwaardigheid

De zwakke onderbouwing voor de oorlog tegen Irak door deregering Bush is ook de Amerikaanse senator Edward Kennedy eendoorn in het oog. Dinsdagavond verklaarde hij dat "zij de prestigeen de geloofwaardigheid van Amerika in de wereld heeft aangetast".

Andere Democraten laten ook steeds duidelijker kritiek horen opde regering-Bush inzake Irak. "De misleidende uitspraken overAfrikaans uranium is geen op zichzelf staande zaak", aldus senatorLevin. De uitspraken van Bush over de mogelijke uraniumaankoop doorIrak "was slechts een van de twijfelachtige uitspraken enoverdrijvingen", zegt de politicus.