DEN HAAG - Het regime waaronder Nederland ex-asielzoekers en illegalen opsluit, wordt versoepeld. Buitenlanders zullen in afwachting van gedwongen uitzetting minder als gevangenen worden behandeld.

Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie heeft dat maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Ze reageert op twee kritische rapporten over vreemdelingenbewaring, die eerder dit jaar zijn verschenen.

Amnesty International oordeelde in juni dat Nederland vreemdelingen die met dwang worden uitgezet ten onrechte als criminelen behandelt.

Een belangrijke adviseur van het ministerie van Justitie stelde kort daarop eveneens dat het regime waaronder buitenlanders in vreemdelingenbewaring zitten, moet worden versoepeld.

Maatregelen

De Dienst Justitiële Inrichtingen, kijkt momenteel met welke maatregelen de vreemdelingenbewaring kan worden verbeterd, aldus Albayrak.

Gekeken wordt bijvoorbeeld of de ex-asielzoekers en illegalen meer gebruik kunnen maken van de luchtplaats, bibliotheek en sportruimtes in detentiecentra.

Bezoek

Daarnaast kunnen de vreemdelingen straks waarschijnlijk vaker bezoek ontvangen en krijgen ze betere rechtsbijstand.

De kritiek van Amnesty International dat Nederland vreemdelingenbewaring onvoldoende ziet als een uiterst middel om een buitenlander uit te zetten, deelt de staatssecretaris niet.

Ze schrijft in een reactie dat gedwongen vertrek pas in beeld komt als een vreemdeling weigert zelf het land te verlaten. "Vreemdelingenbewaring is en blijft als uiterste middel absoluut noodzakelijk.''

Gezinnen

De staatssecretaris heeft eerder wel maatregelen genomen om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezinnen met kinderen in vreemdelingenbewaring belanden.

Deze gezinnen worden voortaan vaak ondergebracht op andere plaatsen waar hun vrijheid beperkt is. De verblijfsruimtes voor minderjarigen die toch in vreemdelingenbewaring moeten, zijn kindvriendelijker gemaakt.

Albayrak bekijkt of ook andere kwetsbare groepen in afwachting van uitzetting ondergebracht kunnen worden op een zogenoemde vrijheidsbeperkende locatie.