DEN HAAG - De kwaliteit van lessen rekenen en wiskunde verschilt veel per basisschool. Bijna een kwart van de scholen presteert onder het gemiddelde en ruim een kwart doet het bovengemiddeld goed.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie dat het ministerie van Onderwijs maandag heeft gepresenteerd.

Staatssecretaris Sharon Dijksma laat naar aanleiding van het rapport een studie uitvoeren naar de verschillende methoden waarmee scholen hun leerlingen rekenen bijbrengen.

Op die manier moeten scholen inzicht krijgen in de voor- en nadelen van de verschillende rekenmethoden. Dijksma benadrukt dat zij scholen niet wil opleggen welke methode zij moeten gebruiken. "We willen inzicht geven in wanneer een methode het beste past bij een kind", stelt zij.