DEN HAAG - Grootschalige bouwprojecten in de grote steden leiden vaak tot veiligheidsrisico's doordat er vlak in de buurt gevaarlijke stoffen over wegen en spoorlijnen worden vervoerd. Het kabinet gaat daarom ingrijpen. Door bouwplannen aan te passen en het vervoer van bijvoorbeeld LPG om te leiden, moeten er "betaalbare en haalbare oplossingen" uit de bus rollen.

Dat heeft minister Dekker (VROM) dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven in een brief over de studies die lopen naar de risico's van stedelijke ontwikkeling en risicotransporten. Het gaat daarbij om de bouw van miljoenen vierkante kilometers kantoren en voorzieningen, tienduizenden woningen en evenzoveel parkeerplaatsen.

Het gevaarlijke spoorvervoer zorgt vooral voor problemen bij Rotterdam CS, de Alexanderknoop, Parkstad, Medisch Centrum Rotterdam Zuid, Amsterdam Zuid-Oost, het HSL-project in Breda en de spoorzone in de Drechtsteden. De snelwegen rond Amsterdam (A10 West en Zuid) en Rotterdam (A16 en A20) leveren ook risico's op voor de veiligheid.

Als de ruimtelijke plannen echt in overeenstemming gebracht zouden moeten worden met de (tamelijk theoretische en ingewikkelde) risiconormen, zou dat miljarden euro's kosten. Dat is volgens Dekker "geen reële optie". Daarom is ze uit op "locatiespecifieke maatregelen", zoals veiligheidsmaatregelen op het spoor.

LPG-vervoer

Voor de snelwegen met gevaarlijk LPG-vervoer wordt gedacht aan omleidingsroutes als voorlopige oplossing. Op termijn moeten er echter structurele maatregelen bedacht worden. Eind dit jaar moet hier een voorstel voor op tafel komen.

Dankzij de afspraken met AKZO-Nobel zijn de gevaren rond het transport van chloor zo goed als verholpen, zo laat Dekker weten. Wel moeten de ammoniaktransporten van Geleen naar IJmuiden en Delfzijl nog veiliger.

Noord-Brabant en Limburg

Wegtransport van LPG naar de petrochemische industrie en tankstations levert (naast Amsterdam en Rotterdam) in Noord-Brabant en Limburg "aandachtspunten" op. En ook bij het railtransport van de brandstof bestaan de nodige knelpunten, onder meer op de Brabantroute die dwars door enkele woongebieden loopt. Hierover schreven de gemeenten Eindhoven, Breda, Helmond en Tilburg onlangs nog een kritische brief.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad publiceerden onlangs al een gezamenlijk advies waarin ze pleiten voor betere keuzes tussen risicotransport en bouwplannen. Zo zouden transporteurs van gevaarlijke stoffen hun lading veiliger moeten vervoeren en soms een andere route volgen of langzamer rijden.