AMSTERDAM - Wim Deetman, Tineke Netelenbos en Roel Pieper hebben met 30 andere bekende enminder bekende Nederlanders een politieke partij opgericht. De partij luistertnaar de naam Partij voor de Informatiesamenleving (pvdi).

De partij is opgericht omdat de huidige politiek zich onvoldoende serieusopenstelt voor mensen met goede ideeën. Het doel van deze partij is ombestaande politieke partijen te bewegen interactie aan te gaan met mensen.

De pvdi wil de democratie en samenleving uitsluitend 'een nieuwe interactieveimpuls' geven. Dit wil ze doen door middel van drie i's: informatie, innovatieen ict. De partij is virtueel en is te bezoeken op www.pvdi.nl.

De pvdi staat open voor mensen van alle politieke kleuren en achtergronden. Hetis een partij die dwars door bestaande partijen heen bestaat. Iedereen, dus ookleden van andere partijen, kan lid worden van de pvdi en daarmee innovatieveideeën aandragen en meestemmen voor het programma.