DEN HAAG - De Tweede Kamer eist snel een harde aanpak van Marokkaanse probleemjongeren die overlast veroorzaken. Het kabinet onderkent de urgentie van het probleem, maar heeft moeite de Kamer gerust te stellen met concrete resultaten.

"De overlast baart ook dit kabinet zorgen'', zei minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken donderdagavond tijdens een spoeddebat over de onrust in Gouda. "We voelen ons verantwoordelijk voor deze problematiek.''

De oppositie verwijt Ter Horst dat zij "op haar handen blijft zitten'' en ook de coalitiefracties merkten op dat de tijd rijp is voor ferm optreden. "Er moet op korte termijn actie worden ondernomen, want de mensen zijn het zat'', concludeerde PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

Hirsch Ballin

De bewindsvrouw weersprak de kritiek dat het kabinet zich te veel op de achtergrond houdt. "Niets is minder waar.'' Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie zei dat waar mogelijk snelrecht wordt ingezet. Hij meldde ook dat de de criminaliteit in de Goudse probleemwijk Oosterwei vorig jaar 30 procent lager lag dan in 2005.

De twee ministers hebben de Kamer toegezegd dat ze binnenkort om tafel gaan zitten met de burgemeesters van steden die overlast hebben van Marokkaanse probleemjongeren. Samen zullen ze zoeken naar concrete oplossingen.

Een Kamermeerderheid heeft daarnaast aangedrongen op het isoleren van de probleemjongeren uit achterstandswijken. Door de harde kern van de groep uit de wijk te plukken en in een internaat of campus te plaatsen, zou de rust hersteld kunnen worden.

Ter Horst

Minister Ter Horst riep ook de Marokkanen zelf op een bijdrage te leveren. "Er was een zekere terughoudendheid bij de Marokkaanse gemeenschap om zich duidelijk uit te spreken over de problemen.'' Wat de bewindsvrouw betreft bemoeien Marokkaanse Nederlanders zich vanaf nu meer met de problematiek.

Een plan van de Tweede Kamer om buurtrechters in te zetten, werd door Hirsch Ballin terzijde geschoven. Justitie moet volgens hem inderdaad in de buurt aanwezig zijn, maar de rechter hoort in een rechtbank en niet in een buurthuis.

Oplossingen

De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken gaan binnenkort overleggen met burgemeesters van gemeenten die te kampen hebben met Marokkaanse probleemjongeren. Ze zullen gezamenlijk op zoek gaan naar concrete oplossingen voor de problemen waar ze tegenaan lopen.

Gemeenten die eerder al te maken hadden met overlast door jongeren, moeten volgens Ter Horst hulp bieden aan gemeenten die nog amper ervaring hebben met de aanpak van de lastpakken.

De minister zal ook kijken naar het idee van de VVD om zogeheten vliegende brigades in te zetten. Zo'n team moet bestaan uit een ervaren wijkagent en stadsmarinier, die binnen 24 uur ingezet kunnen worden als er in een andere gemeente problemen ontstaan.

Ter Horst wees er wel op dat er bij de politie al teams zijn met deskundigen die goed op de hoogte zijn van de Marokkaanse cultuur. Ook is ze bezig om met gemeenten zogeheten praktijkteams op te zetten om problemen te kunnen aanpakken.