NEW YORK - De millenniumdoelen van de Verenigde Naties kunnen niet bereikt worden zonder schoon water en hygiënische sanitaire voorzieningen in arme landen. Dat zei prins Willem-Alexander donderdag bij de Verenigde Naties in New York.

De prins is voorzitter van een adviesraad van secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN. Hij was een van de eerste sprekers tijdens een speciale conferentie waarop werd gesproken over de voortgang bij het bereiken van de acht doelen die de VN zich in 2000 gesteld hebben om in 2015 de armoede in de wereld substantieel terug te brengen.

Naar schatting heeft de dood van ten minste een kwart van de kinderen in ontwikkelingslanden samen te maken met een tekort aan sanitaire voorzieningen, zei hij. De prins benadrukte dat de toegang tot water en sanitaire voorzieningen samenhangt met vele andere problemen, zoals het gebrek aan onderwijs.

Scholing

Doordat meisjes in veel ontwikkelingslanden soms de hele dag onderweg zijn om voor de familie water te halen, kunnen ze niet naar school, zei Willem-Alexander. En als ze wel naar school kunnen, dan is er vaak gebrek aan behoorlijke toiletten, waardoor in bijvoorbeeld Azië alsnog meer dan vijftig procent van de meisjes afhaakt.

"Als we deze meisjes maar schone, private toiletten zouden kunnen aanbieden, konden we ze op school houden.''

Actie

De prins maande de wereldleiders tot snelle actie. Het maakt hem "oprecht van streek'', zei hij, "dat jonge kinderen en vrouwen in krottenwijken nog elke dag op straat in stinkende riolen hun behoefte moeten doen''.

Op de conferentie in New York zijn meer dan zestig staatshoofden en ex-politici, filantropen als Bill Gates en religieuze leiders bijeen. Ban Ki-moon zei donderdag dat de VN-lidstaten zich actiever moeten opstellen om de millenniumdoelen te halen.''