DEN HAAG - Het CDJA, de jongerenafdeling van het CDA, keert zich tegen de opvatting van onderwijsminister Ronald Plasterk over homo's op scholen. De bewindsman stelt dat scholen geen leraren mogen ontslaan, ook niet als die openlijk homo zijn.

In een opinieartikel in het Nederlands Dagblad van donderdag roepen de christelijke jongeren Tweede Kamerleden van hun eigen partij op om tegen dit idee in te gaan. Harry van der Molen, voorzitter van het CDJA, wijst op artikel 23, waarin het benoemingsbeleid van scholen onder de vrijheid van onderwijs valt.

"Plasterk goochelt met onze Grondwet door het non-discriminatiebeginsel te verheffen boven godsdienstvrijheid en de vrijheid van onderwijs", aldus Van der Molen. Het CDJA geeft wel aan moeite te hebben met de afkeuring van homoseksuele relaties door reformatorische scholen.

Grondslag

Toch is het volgens Van der Molen niet aan Plasterk om zich te bemoeien met de grondslag van een school. Hij noemt Plasterk 'een nagel aan de doodskist van artikel 23'.

Jan Jacob van Dijk, een van de CDA-Kamerleden tot wie Van der Molen zich richt, zegt verbaasd te zijn door de uitlating van de CDJA-voorzitter. Hij herinnert hem eraan dat de Tweede Kamer zich binnenkort buigt over de antidiscriminatiewet.

Discriminatie

Hoewel Plasterk vindt dat scholen geen homoseksuele leraren mogen ontslaan, lijkt de wet daarvoor op dit moment wel ruimte te bieden. De regels verbieden discriminatie van leerkrachten op grond van 'het enkele feit' dat ze homo zijn.

Scholen kunnen openlijke homoseksuelen echter wel op levensbeschouwelijke gronden weigeren. CDA-Kamerlid Van Dijk stelt dat zijn partij "met de huidige wet uit de voeten kan". Tijdens het komende debat in de Kamer moet blijken in hoeverre er licht zit tussen de opvattingen van Van Dijk en Plasterk.