BRUSSEL - De landen van de Europese Unie zijn het definitief eens over een gezamenlijk beleid voor immigratie en asiel. Donderdag werden de EU-landen het in Brussel eens over het 'Europees Pact voor immigratie en asiel'.

De EU-landen spreken af dat een onvoorwaardelijk en grootschalig pardon zoals drie jaar geleden in Spanje (700.000 illegalen gelegaliseerd), "onwenselijk" is. Als een land plannen heeft voor een amnestie, moet het daarover eerst binnen de EU overleggen. Maar juridisch afdwingbaar is er niks.

De EU-ministers werden het ook grotendeels eens over een 'blue card' die kennismigranten de mogelijkheid geeft legaal te werken in een EU-land. Dat kan gedurende achttien maanden, maar willen ze daarna naar een ander EU-land, dan moeten ze daar opnieuw een kaart aanvragen.

Albayrak

Nederland had op dit punt meer gewild, maar volgens staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie was er "koudwatervrees" bij sommige landen. Uiteindelijk maakte alleen Tsjechië een voorbehoud. Nederland heeft al een regeling voor kennismigranten.

De EU wil met de blue card de strijd aan met de Verenigde Staten en Australië die met hun systemen van een green card veel meer slimme koppen uit andere landen binnenhalen.

Het pact is een van de prioriteiten voor de Franse president Nicolas Sarkozy. Hij wil dat de EU-regeringsleiders het onder zijn voorzitterschap aannemen tijdens hun top half oktober in Brussel.

Spanje

Inhoudelijk kent het pact weinig écht nieuwe elementen. Bovendien moest EU-voorzitter Frankrijk eerder al op twee onderdelen zijn ambitieuze plannen afzwakken, op aandringen van Spanje. In het akkoord wordt afgesproken dat de EU aan de buitengrenzen strenger is voor migranten, de ongeveer 8 miljoen illegalen op het grondgebied van de Unie zal proberen te verwijderen, en legale migratie van goed gekwalificeerde werknemers toejuicht.

Het pact beoogt ook meer geld en verantwoordelijkheid te geven aan Frontex, het Europese grensagentschap waar Nederland een fregat voor heeft toegezegd. Europa wil illegalen en criminelen buiten houden door de invoering van visa met biometrische gegevens en een databank met vingerafdrukken en gegevens over binnenkomst in de EU en vertrek.