AMSTERDAM - Basisscholen hebben door het lerarentekort te weinig tijd en personeel om hunstagiaires goed te begeleiden. De onderwijzers in spé staan daardoor vaak tevroeg zelfstandig voor de klas. Hierdoor komen studenten lang niet altijd toeaan het leerprogramma dat zij eigenlijk moeten doorlopen. Dit schrijft deinspectie van het onderwijs aan minister Maria van der Hoeven van Onderwijs,aldus de Volkskrant.

De conclusies van de inspectie zijn gebaseerd op onderzoek onder managers,docenten en studenten van acht pedagogische academies (pabo's), verspreid overNederland. Eerder dit jaar waarschuwde de inspectie de minister ook al eensvoor de gevolgen van het lerarentekort.

Door het gebrek aan stageplekken zien lerarenopleidingen zich vaak genoodzaakthun kwaliteitscriteria los te laten, en kunnen vaak weinig kritisch zijn overde scholen waar zij hun studenten heen sturen. Op die stageplek wordt vaak meervan de studenten verwacht dan de bedoeling is.