ALMERE - De Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) voeltniets voor de invoering van oudercontracten. Volgens de VOO zijn erandere mogelijkheden voor scholen en ouders om de onderlingeverwachtingen vast te leggen.

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) wil dat de scholen en oudersafspraken maken over het gedrag van de kinderen. In diecontracten moeten regels staan over spijbelen, huiswerk, kleding enhet verbod op het bezit van wapens.

De VOO vindt de schoolgids, verplicht sinds 1999, een primainstrument om de afspraken aan alle betrokkenen kenbaar te maken.

Een eenzijdig contract waarbij ouders worden verplicht te handelenvolgens de regels van de school, is in strijd met de gezamenlijkeverantwoordelijkheid, aldus de vereniging. De VOO vindt niet dat deouders, zoals de minister zegt, aan de kant van de school moetengaan staan.