VELDHOVEN - Op de A2 bij Veldhoven, richting Tilburg, ismaandagmiddag de cabine van een met LPG geladen tankauto in brandgevlogen. Daarbij is de chauffeur om het leven gekomen. De brand isinmiddels onder controle. Volgens de politie bestaat er geen acuutexplosiegevaar, maar sluit ze de kans op een ontploffing nog niethelemaal uit.

De brandweer is al uren bezig om het tankgedeelte van de wagenmet water te koelen. De wagen ligt op z'n kant, waardoor debrandweer niet bij de afsluiter kan komen. Ook houdt de brandweerrekening met een eventueel gaslek in de tank. In verband met dezesituatie blijft de omgeving van het incident afgesloten.

Andere route

Rijkswaterstaat maakte begin van de avond bekend dat de A2 rondEindhoven zeker tot 05.00 uur dinsdagochtend dicht blijft. Hetverkeer wordt geadviseerd een andere route te nemen. Als de wageneenmaal is weggehaald, moet het wegdek, dat ter plaatse isgesmolten, worden gerepareerd.

Bij het ongeval waren drie auto's betrokken. Niemand van deinzittenden raakte gewond. Over de toedracht van het ongeluk is nogniets bekend. De chauffeur, wiens identiteit nog niet bekend is,zat bekneld in zijn wagen. Omstanders hebben tevergeefs geprobeerdhem uit de brandende cabine te trekken.

De tankwagen was bij het ongeval op de zijkant beland. Wat ermet de lading gaat gebeuren, 15.000 kilo LPG, is nog niet bekend.Mogelijk wordt de inhoud overgepompt.

Ontruimingen

Kantoren in een straal van vijfhonderd meter zijn ontruimd,evenals een vestiging van McDonald's, een bouwmarkt en eensupermarkt. Ook moesten automobilisten in de buurt van het ongevalhun auto verlaten. De mensen uit de ontruimde gebouwen werdenondergebracht in een sporthal en een nabijgelegen hotel.

Loco-burgemeester Mittendorff van Eindhoven heeft maandagavondeen noodverordening afgekondigd in een straal van 500 meter rondomde tankauto. Ze heeft dat gedaan om de politie de mogelijkheid tegeven op te treden tegen mensen die niet weg willen. Brandweer enpolitie hebben elk tachtig manschappen ingezet.

De brandweer bestreed het vuur in de cabine met een zogenoemdecrashtender, een groot blusvoertuig, van een afstand van drie- totvierhonderd meter. De brandweer heeft twintig voertuigen uit Best,Eindhoven en Veldhoven ingezet. De hulpdiensten rukten met grootmaterieel uit, maar ondervonden veel hinder van het vastzittendeverkeer.

Informatie

De gemeente Eindhoven heeft een telefoonnummer opengesteld waarinformatie over het ongeval is te krijgen: 040-2382193.

Volgens voorzitter G. Schuylenburg van de Vereniging VloeibaarGas is de tankauto maandagochtend uit Duitsland vertrokken. Dewagen was onderweg naar Groot-Brittannië en de lading was bestemdvoor de industrie. Van welk bedrijf de tankauto is, kon devoorzitter nog niet zeggen. De wagen vervoert geen autogas ofpropaan maar een ander vloeibaar gas dat is bestemd voorindustriële doeleinden.

De afgelopen tien jaar is er volgens Schuylenburg nooit eentankauto met LPG in brand gevlogen. Het gastransport moet aanstrenge Europese veiligheidsregels voldoen.Het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampen-bestrijding(Nibra) meldde dat er in 1978 bij Wychen een tankauto met gas isontploft.